Przeniesienie podpisu elektronicznego do Certum umożliwia uzyskanie przez klienta podpisu elektronicznego SimplySign lub na karcie kryptograficznej.
Każdy użytkownik posiadający ważny certyfikat kwalifikowany (wydany przez polskiego dostawcę usług zaufania oprócz Certum – lista dostawców) zawierający numer polskiego dowodu osobistego i/lub PESEL może przenieść swój certyfikat do Certum.

Jest to usługa skierowana do tych klientów, którzy posiadają już zakupiony certyfikat kwalifikowany w innym niż Certum krajowym centrum certyfikacji i chcą go przenieść.

Szczegóły: przeniesienie certyfikatu do CERTUM