RODO

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że administratorem danych osobowych jest Progres Partner Edyta Bakalarz, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 10;

  1. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym i udzielania odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytania;
  2. odbiorcą danych osobowych będzie także firma kurierska w zakresie dostarczania przesyłek zakupionych w naszym sklepie internetowym;
  3. dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody;
  4. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji zmówienia w sklepie internetowym;