Systemy ERP, czyli jak efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem

Skuteczne organizowanie działań firmy bywa problematyczne nawet w przypadku małych i średnich biznesów, a równoczesne kontrolowanie różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa to wyzwanie dla najbardziej doświadczonych liderów. W celu stymulacji rozwoju firm oraz odciążenia osób na stanowiskach kierowniczych, często przydatne okazuje się wdrożenie systemu ERP.

 

Na czym właściwie polega ta metoda efektywnej organizacji? Jaka jest geneza tego rozwiązania? I najważniejsze: jakie korzyści daje przedsiębiorstwu decyzja o zainwestowaniu w system ERP?

 

System ERP – krótka historia efektywności

Skrót ERP pochodzi od angielskiego enterprise resource planning (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Jego znaczenie obejmuje zarówno sam proces organizacji, jak i rozwiązania technologiczne, które są wykorzystywane do jego wdrożenia. Systemem ERP można więc nazwać nie tylko zespół działań wpływający na polepszenie realizacji przedsięwzięć w firmie, ale też specjalistyczny program, którego celem jest wprowadzenie pozytywnych zmian.

 

Korzenie tego sposobu usprawniania aktywności przedsiębiorstwa sięgają do lat 60. XX w., kiedy zaczęły powstawać pionierskie programy związane z zarządzaniem firmami – IC. Dotyczyły głównie kontroli zapasów w magazynach. Wraz z postępem technicznym pojawili się następcy IC: MRP, w którym zwrócono szczególną uwagę na procesy przedprodukcyjne i zapotrzebowanie materiałowe oraz MRP II, który obejmował już cały przebieg produkcji oraz dystrybucję artykułów.

 

Wreszcie przyszła kolej na nowatorskie rozwiązanie, czyli system ERP, który poza aspektami charakterystycznymi dla jego poprzedników, został rozszerzony o funkcje odnoszące się do kadr i płac czy finansów i księgowości. Oprogramowania ERP wniosły nowy standard dla firm, poprawiły komunikację między poszczególnymi działami oraz umożliwiły łatwiejsze zarządzanie relacją z klientem (przełomowe CRM – Customer Relationship Management).

 

Wartość biznesowa systemów klasy ERP

Istnieje wiele przykładów systemów ERP i chociaż te oprogramowania różnią się w zależności od producenta, to można wymienić pewne cechy, które je łączą. Przede wszystkim koncentrują się na holistycznym podejściu do działalności przedsiębiorstwa, a wdrażanie zmian następuje w kilku etapach. Celem tych oprogramowań jest zintegrowanie poszczególnych funkcji firmy. Wszystkie systemy ERP koordynują zarówno zadania realizowane w logistyce zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Jakie korzyści mogą wynikać z zainstalowania programu ERP? Wymienić można między innymi:

 • produktywniejsze gospodarowanie zasobami;
 • usprawnienie zarządzania zespołami pracowników, obsługą klienta, produkcją oraz innych obszarów działania firmy;
 • usprawnienie zbierania i analizowania informacji związanych z aktywnością poszczególnych działów;
 • ulepszenie przebiegu produkcji oraz logistyki.

 

Powyższe czynniki sprawiają, że zainwestowanie w systemy ERP zwykle wiąże się także z wzrostem wyników sprzedażowych i wartości rynkowej firmy. Nawiązanie dialogu pomiędzy odrębnymi ogniwami często wpływa także na poprawę atmosfery w przedsiębiorstwie. Systemy ERP oferowane są między innymi przez IT-Partner24. Firma ma siedzibę w Gliwicach, ale świadczy usługi także w okolicach – a po wcześniejszych ustaleniach także na terenie całej Polski i Europy.

 

Najpopularniejsze systemy ERP

Jednym z najpopularniejszych systemów ERP jest pochodzący od producenta Comarch ERP, który jest dostępny w ofercie IT-Partner24. Comarch ERP to największy, polski producent tego rodzaju oprogramowania. Do innych, także często stosowanych w świecie biznesu, zaliczają się:

 • BPSC;
 • Streamsoft;
 • Exact;
 • Simple;
 • Oracle;
 • Macrologic;
 • SAP.

 

Technologia umożliwia zastosowanie rozwiązań, które pozwalają na uzyskanie spektakularnych rezultatów. Warto zastanowić się nad udoskonaleniem działania swojego biznesu poprzez wprowadzenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie. Wdrożenie odpowiedniej organizacji może okazać się kluczowym krokiem do tego, żeby firma zaistniała na rynku.