Bezzwrotne dotacje z UE

Jeżeli chcą Państwo podnieść konkurencyjność swojej firmy poprzez rozwój eksportu, zmianę modelu biznesowego czy wprowadzenie zmiany w obszarze produkcji, usprawnienie organizacyjne lub marketingowe to rozwiązanie jest idealne gdyż elementem wspomagającym a nawet koniecznym są technologie informacyjno – komunikacyjne, na które do 2020 roku można dostać bezzwrotną dotację unijną.

 

Leasing IT

Jednym z najnowocześniejszych i coraz bardziej popularnych sposobów finansowania inwestycji przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce jest leasing.
Obok możliwości rozłożenia płatności w czasie to właśnie szybkość decyzji leasingodawcy i minimum formalności to kluczowe elementy mające wpływ na decyzję o inwestycji. Dlaczego leasing się opłaca?

  • rozłożenie kosztów inwestycji w czasie
  • redukcja początkowych kosztów inwestycji – brak wkładu początkowego lub wkład na bardzo niskim poziomie, przykładowo 1 lub 10% relatywnie niska cena w porównaniu z kredytem
  • dostępność tej formy finansowania dla szerokiego grona firm
  • zmniejszenie obciążeń podatkowych – w leasingu operacyjnym całość rat leasingowych oraz wpłata początkowa stanowią koszty uzyskania przychodu, VAT opłacany jest stopniowo, zgodnie z harmonogramem rat
  • proste i szybkie procedury (minimum potrzebnej dokumentacji – często
  • wystarcza sam formularz, krótki czas przygotowania umowy)

 

Unijne środki zwrotne (start-up)

Jeżeli Państwa firma rozpoczyna działalność, nie ma historii kredytowej lub nie posiada zabezpieczeń koniecznych do uzyskania finasowania rynkowego może skorzystać z zwrotnych instrumentów finansowych oferowanych przez Regionalne Programy Operacyjne skierowanych dla sektora MŚP
Instrumenty zwrotne w ramach RPO:

  • niskooprocentowane pożyczki, np. mikropożyczki, pożyczki inwestycyjne, pożyczki inwestycyjno-obrotowe, pożyczki na działalność B+R
  • poręczenia
  • wejścia kapitałowe

Inicjatywa JEREMIE2
Cześć instrumentów finansowych ulokowana jest w programie o nazwie Inicjatywa JEREMIE2. Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na tradycyjnym rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Więcej informacji dotyczących unijnych środków zwrotnych oraz inicjatywy, w tym lista pośredników finansowych inicjatywy, na stronach:

 

Pożyczka

 

Instrument finansowy przeznaczony dla dużych firm, który zapewnia finansowanie całości inwestycji w tym sprzętu IT, wdrożenia i licencji.