Przepływ środków pieniężnych i finanse

 

Zarządzaj finansami za pomocą modułu Kasa/Bank.

Bądź na bieżąco ze stanem finansów w swojej firmie poprzez kontrolę przepływu środków pieniężnych.

System Comarch ERP Optima został wyposażony w narzędzie, niezwykle pomocne w monitorowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Zapewnij sobie dostęp do aktualnych informacji – raportów finansowych z dokonanych już płatności, jak i analiz planowanych wpływów i wydatków.

 

Przepływy pieniężne firmy zintegrowane z kontami bankowymi

 • Prowadź rachunki bankowe w dowolnej liczbie, monitoruj i rozliczaj dokumenty z preliminarza płatności i wiele innych – dowiedz się, co naprawdę przynosi Twojej firmie zysk.

Każdy zapis kasowy/bankowy niesie informację jakie rodzaju kosztu dotyczy. Dzięki modułowi Kasa/Bank możesz monitorować na bieżąco, jaki typ przychodu faktycznie zwiększa zyski przedsiębiorstwa.

 • Moduł Kasa/Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków:
 • mBank
 • BankMillennium
 • ING Bank Śląski
 • Alior Bank
 • BNP Paribas
 • Pekao
 • Raiffeisen

 

Moduł Kasa/BankModuł Kasa/Bank to więcej niż prosta ewidencja wydatków i wpływów

Pozwala na:

 • bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
 • gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach
 • prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutachzobacz film
 • automatyczne pobieranie kursów NBP
 • rozliczanie dokumentów w różnych walutach – zobacz film
 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie
 • definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego
 • częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań
 • generowanie dokumentów kompensat – zobacz film
 • monitorowaniewindykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych
 • seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności
 • kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury
 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń)
 • używanie mechanizmu podzielonej płatności – split paymentzobacz film
 • rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami
 • korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Radę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT - zobacz film

Bankowość elektroniczna

Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.

 • komunikację z systemami typu Home-Banking
 • eksport przelewów do pliku
 • import przelewów z pliku dostarczonego przez bank
 • możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService

 

 

Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową.
Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i inne).
Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.

 
 
 
 
Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank Plus pozwala dodatkowo na:
 • prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych),
 • rozliczanie delegacji krajowych (zobacz film) oraz zagranicznych (zobacz film),
 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu.