Kogo to dotyczy?

Przewoźników z krajów trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, którzy na terenie Polski świadczą:

- przewóz kabotażowy,

- przewóz międzynarodowy inny niż przewozy dwustronne (przewóz typu cross-trade), 
- przewóz dwustronny rzeczy lub przewóz dwustronny osób. 

Przedsiębiorcy muszą zgłosić delegowanie kierowców na terytorium Polski z państwa trzeciego do Państwowej Inspekcji Pracy. Wniosek składa się elektronicznie i należy go opatrzyć e-podpisem.

Każdy kierowca zgłoszony do PIP musi posiadać przy sobie potwierdzenie delegowania i przedłożyć je w trakcie ewentualnej kontroli. Ponadto musi mieć przy sobie dowody potwierdzające wykonywany przewóz drogowy oraz zapisy tachografu.

Sprawę można załatwić wyłącznie elektronicznie

Jak zgłosić?

  1. Założenie Konta Przedsiębiorcy na stronie biznes.gov.pl.
  2. Przygotowanie powiadomienia na interaktywnym formularzu PDF i wysyłka online, za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl.
  3. Wypełnienie formularza delegowania w usłudze „Zgłoś delegowanie kierowcy z państwa trzeciego na terytorium Polski” po zalogowaniu na Konto Przedsiębiorcy.
  4. Podpisanie formularza podpisem kwalifikowanym i wysłanie do PIP za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl.

Zgłoszenie delegowania kierowcy na terytorium Polski należy złożyć najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania.

Kary:

Kierowca, który nie przedstawi w trakcie kontroli potwierdzenia delegowania, podlega karze wysokości 500 zł.

Przewoźnik drogowy z państwa trzeciego, delegujący kierowcę z naruszeniem obowiązków lub warunków delegowania, podlega karze w wysokości od 4000 zł do 7000 zł za każde naruszenie.

Powyższe przepisy weszły w życie 19 sierpnia 2023 r. (ustawa z dn. 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym).

Więcej: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1670 

 

Dedykowane do tej procedury certyfikaty kwalifikowane kupisz tutaj: Certum SimplySign