Z kodem MIGRACJA otrzymasz 33% rabatu na przeniesienie podpisu elektronicznego innych firm do CERTUM.

Przeniesienie podpisu elektronicznego do Certum umożliwia uzyskanie przez klienta podpisu elektronicznego SimplySign lub na karcie kryptograficznej.
Każdy użytkownik posiadający ważny certyfikat kwalifikowany (wydany przez polskiego dostawcę usług zaufania oprócz Certum – lista dostawców) zawierający numer polskiego dowodu osobistego i/lub PESEL może przenieść swój certyfikat do Certum.

Jest to usługa skierowana do tych klientów, którzy posiadają już zakupiony certyfikat kwalifikowany w innym niż Certum krajowym centrum certyfikacji i chcą go przenieść.

Szczegóły: przeniesienie certyfikatu do CERTUM

Promocja ważna do 30.06.2023